Idrætsskadeterapi - IST

Akut eller opfølgende

Mange småskader opstår i forbindelse med idræt og især på motionsplan tilses disse skader alt for sjældent eller alt for sent. Ofte får skaderne lov til at udvikle sig og kan resultere i pause fra idrætten, sygefravær eller andre gener i hverdagen.

På klinikken laves en grundig IST undersøgelse hvor skadens omfang diagnosticeres og behandles. Det kan desuden hurtigt afgøres om skaden bør tilses og behandles andet steds.

Massage

Massage udgør en vigtig del af den manuelle behandling og spiller en stadig større rolle i forbindelse med behandling af alle problemer i bevægeapparatet. Massagen er på klinikken en stor del af behandlingen ved både hold i ryg og nakke, bækkenproblemer, fibersprængninger, tennisalbue, hovedpine og meget andet. Korrekt udført massage stimulerer blodgennemstrømningen og skaber god muskel balance.